ŞEREF VE ZİYA ARAY EĞİTİM VAKFI

HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şeref ARAY Hanımın ve Ziya ARAY beyin evlatları, 05 Eylül 1990

tarihinde, anne ve babaları adına Türk gençliğinin eğitimine katkı

sağlayacak bir hayır kurumu kurmaya karar verdiler. Kurumla ilgili

resmi belgelerin hazırlanması sonucu 15 Şubat 1991 Cuma günü

Vakıf resmi senedini hazırlayarak T.C. İstanbul 4.Asliye Hukuku

mahkemesine vakfın tescili için dava açtılar. 12 Haziran 1991 tarihinde

vakfın tescili için mahkemece alınan karar, 04 Ağustos 1991 tarih

ve 20950 nolu Resmi gazaetenin 83 ncü sayfasında yayınlanarak

ŞEREF VE ZİYA ARAY EĞİTİM VAKFI resmen kurulmuş oldu.